Blog


May 9, 2019

What I read - Zen Mind, Beginner's Mind Informal Talks on Zen Meditation and Practice

Đây là quyển mình đã dành khoảng cuối tháng 4 để đọc. Tất nhiên chủ đề của quyển sách này như tựa của nó, không hướng về lịch sử mà lần này là...

Read

May 1, 2019

What I read - Genghis Khan and the Making of the Modern World

Tiếp nối những quyển sách lịch sử, tháng 3 và một nửa tháng 4 của mình đã đọc quyển sách này. Cũng không có nhiều lý do lắm đâu Mình luôn thích sống...

Read

March 19, 2019

What I read - Napoleon

Hôm nay tự nhiên nghe bài Cát bụi của Trịnh Công Sơn, mình lại nhớ đến quyển sách mình mới đọc hồi đầu năm, về một thần tượng của mình từ nhỏ...

Read

March 19, 2019

What I read - The Hard Thing About Hard Things - Building a Business When There Are No Easy Answers

Nhân ngày cuối tuần rảnh rỗi chờ đồ đang giặt, mình sẽ viết vài dòng về quyển sách này, mình nghĩ đây thực sự là một quyển sách rất đáng đọc cho...

Read