Tôi đã start cái blog này như thế nào ? cover image

Tôi đã start cái blog này như thế nào ?

Khanh Nguyen • March 1, 2019

Ok. Nói cho đơn giản thì tôi đang có một cái blog ở đây: https://nech.info Nhưng nó chạy trên wordpress, mà wordpress thì kiểu gì cũng phải tốn một con server cho nó. Nên mình đã chuyển qua dùng cái này

https://jigsaw.tighten.co/

Đôi điều về jigsaw

Jigsaw là một tools để generate html static pages, tạm dịch là trang tĩnh HTML, mà cái gì là static thì nhanh nhất rồi đấy.

Cấu trúc server

Trang web này mình tạo bao gồm các components sau:

  1. S3: tất cả những bài post này đều được viết dưới dạng markdown, và build thành static HTML rồi up lên S3
  2. CloudFront: Dùng để cache resources vào các Edges để tăng tốc độ load trang
  3. Goofys: Dùng để mount thư mục build lên S3

infrastructure

Đôi điều suy nghĩ

Mình luôn muốn làm một cái gì đó cho mọi người, ít nhất là có thể giúp họ trong việc cảm thấy được cảm hứng. Mình đã được rất nhiều những người xung quanh truyền cảm hứng, và bây giờ mình muốn truyền lại một cho các bạn khác nữa